Категории


ПодкрепетеПетък, 19 Април 2013 18:06

Пресветая Богородица, Ширшая Небес

Беседа на стареца Ефрем Филотейски-Аризонски с вярващи в Канада

 

старецът Ефрем Филотейски-Аризонски

 

 

Скъпи чеда!

 

Днес ще кажем няколко думи в чест на Божията Майка, Която нашата Православна Църква прославя и възнася по-високо от Херувимите и Серафимите, а еретиците понизяват до последна степен на унижение.  

 

В наши дни много се говори за равенство на половете, на мъжете и жените. Но борбата за женско равенство и така нареченото феминистично движение са закъсняли. Християнството вече от двадесет века e решило този проблем. Как? Премахнало разликите! То въздало на жената равна чест с мъжете. И повече от това: то въздало на Жената такава чест, която нямал, няма, и няма да има нито един мъж. Тази Жена е Пресвета Богородица.

 

Пресвета Богородица, Игумения на Света Гора - Атон

 

Когато Богородица се срещнала с майката на честния Предтеча - света Елисавета, заедно с другото й казала и такива думи: „Отныне ублажат Мя вси роди”  (отсега ще ме облажават всички родове)[1], - т. е.: от днес и завинаги всички човешки родове, които повярват в Господа, ще Ме облажават за честта, оказана Ми от Бога и Отца да стана Майка на Неговия Син. Каква чест за Жената!

 

В християнството, в Църквата, хората се оценяват, изхождайки не от пола, социалното пложение, образователното ниво, финансовото състояние, дарбите и т. н. Хората се различават и оценяват по един единствен признак - признак на святост. За Бога няма мъже и жени, има само грешници и каещи се, нечестиви и благочестиви, свети и светейши.

 

В деня на Успението на Пресвета Богородица се почита най-Светия Човек, най-святата Жена - Божията Майка. Богородица, пребивавала неповредена в живота, останала нетленна и в смъртта. Рождението на Сина не повредило Нейното девство, грехът не повредил душата Й, а смъртта не повредила Нейното тяло. Както Тялото Христово  не било повредено от Кръстната смърт, така останало неповредено и тялото на Богородица. Умряло, но останало нетленно.

 

икона на Божията Майка с Младенеца,  ман. Хилендар, XIII в., Света Гора

 

Ако в Православната Църква се съхраняват нетленни телата на Светците, които почитаме, то още повече трябвало да остане нетленно богоприемното тяло на Майката на Господа и нашия Бог. Но възможно ли било това тяло да остане в земята? Не. То било пренесено на Небето. В младостта Пресвета Богородица била въведена в Светая Светих на храма Соломонов, а в Успението Си Тя със Своята пречиста, прекрасна душа и преславно нетленно тяло влязла в Светая Светих на Небесата.

 

Ако смъртта за другите хора означава тление на тялото, то за Пресвета Богородица Нейното Успение станало живоносно.

 

Разбира се, всички вярващи ще се преобразят по време на всеобщото възкресение, но за Майката Божия преобразяването вече станало, три дни след Нейното погребение. То ест, Нейното отминаване към Господа станало начало на Нейното второ битие, вечно и по душа, и по тяло. Невъзможно било за смъртта да удържи Онази, Която „Цяла се е съединила с Бога”.

 

икона на Божията Майка Герондиса, ман. Пантократор, Света Гора

 

Висотата на Божията Майка ние явно виждаме в празника на Успението. Кой Я възвисил и почел? Нейният Син Бог и Спасител на света. Ако Предтеча в земния път на Господа Иисуса Христа бил Йоан Кръстител, то Предтеча в Небесния път на Божията Майка станал Сам Христос. Той победил смъртта и със Своето нетленно и Божествено Тяло се възнесъл на Небето, ставайки Предтеча на Богородица. Христос, Първородният измежду мъртвите [2],  се възнесъл на Небесата, за да подготви пътя там на вярващите. За това говори апостол Павел: „където Иисус влезе Предтеча за нас, като стана Първосвещеник навеки по чина Мелхиседеков[3].

 

Богородица приела в Своята утроба Богочовека, Сина и Словото Божие, Който възприел от Нея човешка природа и съедиил със Своето Божествено естество в Своята ипостас. Христос приема Нея на Небесата цялата, с душа и тяло. Божията Майка, приела Богочовека Христа в Своята утроба, станала Ширша Небес...

 

Тя приела Христа, носела в Своята утроба и родила. Сега Христос приема на ръце светата душа на Богородица Своята Майка. И чуваме думите на свети Йоан Дамаскин, който казва: „Както Словото Божие, по неизказаното благоутробие на Сина Й съблагоизволило да стане, с тези ръце на всесветата Владичица, приема божествената и свещена душа на Своята Майка!”. Богородица се грижела за Христа, докато Той бил Чедо. Сега, Синът приема Своята Майка като Царица на Небесата. „Предста Царица одесную тебе, в ризах позлащенных одеяна преиспещрена” (Застана царица Теб отдясно в офирско злато). [4].

 

икона на Божията Майка Одигитрия (Пътеводителка), ман. Ксенофонт, Света Гора

 

Почели Богородица светите апостоли. Те веднага се събрали в Йерусалим за погребението на тялото на Богородица и Майката на своя Учител. Съгласно Преданието те се събрали от всички краища на вселената. И нека у никого не възниква съмнение относно това, как те се събрали. Апостолите - това са орли на духа. Как те преминали по целия свят? Кой дал крила на нозете им, за да дойдат до краищата на земята? Силата Божия!

 

Същата сила взима отново апостолите и ги събира от всички краища на света в Йерусалим. Онзи, Който дал огнената колесница на Илия Тесвитянина, на която той се възнесъл на Небето, Който взел апостол Филип и пренесъл от Газа в Азот, както се казва в „Деянията”, Той и изпратил за всеки апостол отделен екипаж, не такъв, с какъвто пътуваме ние, но във вид на светъл облак, и той пренесъл всеки от тях в Йерусалим.

 

икона на Божията Майка Троеручица, ман. Хилендар, Света Гора

 

Почели апостолите Майката на Господа и изумени на третия ден видяли, че тялото Й в гроба в Гетсимания го няма. Така почели Пресвета Богородица и Ангелите небесни: те я приели след Успението, тържествено посрещнали и завели в небесните обители. С изумление виждат те, как се издига Пречистата Дева по-горе от Херувимите и Серафимите, точно по думите на величанието: „Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим”. Удивяват се ангелите! За пръв път те виждат, как човек с тяло влиза и се прославя в Царството Небесно.

 

Както се удивявали те по време на Възнесението на Христа, когато видяли, че се възнася Бог и Човек, съединен в една ипостас Богочовешка - нали слизал за въплъщение единствено само Бог, така се изумяват сега, виждайки прехода на Небето на Божията Майка. До този момент те свикнали да приемат единствено само спасените и изкупени души на светците. А сега те приемат и тялото, Пречистото тяло на Божията Майка, което не удържали „гробът и смъртта”. Както ние се удивявахме, гледайки първия астронавт, когато той стъпи на Луната, така се изумили и Ангелите, като видяли, че кракът на човека е стъпил в Светая Светих на Небето. Божията Майка - това е първата Жена-„астронавт”, Която се издигнала по-високо от самите Ангели.

 

икона на Божията Майка Елеоточива (Eлеовритиса), XIV в., ман. Ватопед, Света Гора

 

Накрая, Божията Майка почита народът, благочестивият и вярващ народ. На Богородица са посветени най-много храмове и манастири. Пред иконите на Божията Майка, византийските (византийската иконопис е призната за догматическо свидетелство на Църквата) се палят най-много свещи. Към Божията Майка се обръщат в тежки минути скърбящите. Потоци сълзи се проливат пред Нейните святи икони. Любовта към Божията Майка е утвърдена дълбоко в сърцето на нашия православен народ.

 

Благословени мои християни, показах ви, кой почита Божията Майка. Но има и такива, които не Я почитат, а обратното, безчестят Нейния Лик.

 

икона на Божията Майка Скърбяща,XIII в., Света Гора

 

По време на погребението на Божията Майка станало едно събитие, за което разказва свети Йоан Дамаскин. Както знаете, свети Йоан Дамаскин бил голям подвижник; пещерата му се намира в манастира на свети Сава Освещени в Палестина.

 

И така, свети Йоан Дамаскин казва, че когато апостолите и вярващите от първата Църква носели на носилото тялото на Божията Майка към мястото на погребението, то дотичал един евреин и искал да го хвърли на земята, но не успял.

 

Щом само  докоснал тялото на Богородица, един Ангел невидимо му отсякъл ръцете и те останали да висят на носилото. Като видял такова чудо и усетил страшна болка, евреинът се покаял и помолил Божията Майка за прошка. И станало чудо: отсечените ръце зараснали обратно. 

 

икона на Божията Майка Гликофилуса, ман. Филотей, Света Гора

 

Тогава Богородица оскърбил един. Сега Я безчестят мнозина. Чувате ли? Антихристите-йеховисти не вярват в Божията Майка. Казват, че била просто Мария, като че става дума за някоя тяхна съседка леля Маша. Ето до каква степен унижават!

 

Еретиците-протестанти приемат именованието „Богородица”, но не приемат приснодевството на Богородица - друга хула. Небесния брилянт хвърлят в калта на чувствената любов и плътско смешение, съгласно тяхното хулно учение.

 

икона на Божията Майка Скоропослушница, ман. Дохиар, Света Гора

 

Виждаме и чуваме, как някои обезумяли православни „свидетелстват”, че уж виждат Божията Майка и Тя им диктува разни послания. Става дума за така наричаните „просветени”. Тези безумци биха искали да влагат в устата на Богородица своите собствени глупави измислици.

 

И още вижте, как жените оскърбяват Божията Майка със своя предизвикателен външен вид лятно време. От една страна, се покланят на иконата на скромната Дева, а от друга - изкушават и тласкат околните към грях със своя предизвикателен вид. Това дори не се счита за грях, който трябва да се изповяда.

 

икона на Божията Майка Вратарница (Портаитиса), ман. Иверион, Света Гора

 

Божията Майка разбира се, много се огорчава от такова нечестие на народа. Верни, да се покаем, да почетем достойно Божията Майка; с болка и любов за ближния и за самите себе си да молим: „Пресветая Богородице, спаси нас, Твоите чеда!” Амин.

 

 

[1]Лук.1:48.

[2] Апостол Павел нарича Иисуса Христа «начатък от умрелите» (1Кор. 15:20) и «начатък, първороден измежду мъртвите» (Кол. 1:18), апостол Йоан също: «първороден из мъртвите» (Откр. 1: 5).

[3] Евр. 6:20.

[4] Пс. 44:10.

 

Света Гора. Ру

ман. Зограф

 

Прочетена 373 пъти

Последно добавени